30 thiết kế lịch sáng tạo (phần 3)

Thứ hai - 06/05/2013 10:25

Phần cuối của bộ bài viết này là phần thiết kế mẫu lịch nhiều màu sắc hơn và để kết thúc cho bài viết thiết kế lịch cho bạn nhiều cảm hứng sáng tạo cho bộ lịch của bạn.

Thiết kế lịch là một công việc thường diễn ra vào những tháng cuối năm, khi nhu cầu có một bộ lịch của năm mới treo trên tường của mỗi người. Hãy xem những bộ lịch sáng tạo dưới đây để có cảm hứng mới cho bạn.

30 bộ lịch sáng tạo (phần 3)

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo