30 thiết kế lịch sáng tạo (phần 2)

Thứ hai - 06/05/2013 10:33

Tiếp theo phần 1 của 30 mẫu thiết kế lịch sáng tạo, chúng tôi mời bạn tham khảo tiếp phần 2 của bài viết đầy hấp dẫn này.

Thiết kế lịch là một công việc thường diễn ra vào những tháng cuối năm, khi nhu cầu có một bộ lịch của năm mới treo trên tường của mỗi người. Hãy xem những bộ lịch sáng tạo dưới đây để có cảm hứng mới cho bạn.

30 bộ lịch sáng tạo (phần 2)

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo

 

30 thiết kế lịch sáng tạo