Học 8 kỹ năng để giúp bạn thành công: Trước dư luận xã hội

Dư luận là một mũi tên cực kỳ sắc nhọn để đâm chết bất cứ một doanh nghiệp nào, tinh thần...

Học 8 kỹ năng để giúp bạn thành công: Đâu là những ưu tiên

Lựa chọn các ưu tiên là điều cực khó, cần bạn có sự nhìn nhận chuẩn mực cho các ưu tiên...

Học 8 kỹ năng để giúp bạn thành công: Trách nhiệm bắt đầu từ bạn

Tự tạo ra trách nhiệm và nghĩ vụ của bạn để đẩy mạnh kết quả kinh doanh và đương nhiên cần...

Học 8 kỹ năng để giúp bạn thành công: Đồng nhất mà không đồng hóa

Kinh nghiệm là điều không thể có được trong ngày một ngày hai, cách chắt lọc để ra được...

Học 8 kỹ năng để giúp bạn thành công: Làm thế nào để phát triển các nhà lãnh đạo

Lãnh đạo là một thuyền trưởng lèo lái con tàu doanh nghiệp, một lãnh đạo tốt không phải...

Học 8 kỹ năng để giúp bạn thành công: Xây dựng một tập thể

Trong một công ty, để phát triển bền vững không thể thiếu những con người, một tập thể gắn...

Học 8 kỹ năng để giúp bạn thành công: Trước những thay đổi

Bạn sẽ làm gì khi thị trường thay đổi, phản ứng của bạn khi có sự cố thay đổi như thế nào,...

Học 8 kỹ năng để giúp bạn thành công: Nền tảng

Bạn hiểu gì về những nền tảng của một doanh nghiệp cốt lõi cần có? trong phần này chúng ta...

Học 8 kỹ năng để giúp bạn thành công: Kỹ năng

Kỹ năng chính là dấu hiệu phân biệt các nhà lãnh đạo thành công và những người không thành...

Học 8 kỹ năng để giúp bạn thành công: Giới thiệu

Trong chuỗi bài viết này Ngôi Sao Số xin giới thiệu đến danh sách 8 kỹ năng của người...

 

Dịch vụ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG