Khi tiến hành thiết kế giao diện website phục vụ cho các hoạt động kinh doanh về các mặt...

Ai bắt buộc Brochure phải có khổ chữ nhật A4 ? Bạn bán xe hơi ư ? Hãy thử thiết kế một...

Trong kinh doanh thương mại hiện đại, việc chủ động thông tin đến cho khách hàng những thế...

Dù bạn là một cá nhân làm việc tự do hay một doanh nghiệp, thì hình thức card visit rất...

Màu sắc hài hòa, màu sắc có tác dụng mạnh mẽ và quyết định sự thành công hay thất bại của...

Tương thích với môi trường không hại đầu phun, độ ổn định cao , tính chất gần giống và...

Cái đẹp được nhận định thông qua thế giới quan và nhân sinh quan của mỗi người. Quan niệm...

Làm thế nào để chọn hình ảnh thích hợp bắt mắt (Eye Catching) cho một câu chuyện trên báo,...

Đây là nhóm trang website mà có giao diện đồ họa không tốt. Thể loại còn tồn tại rất nhiều...

Herman Obermayer, người từng theo dự chương trình Knight International Press đã tổng hợp...

Bleed là một thuật ngữ in ấn đó là vùng vượt ra ngoài mép của tờ giấy. Bleed cung cấp cho...