Những website ấn tượng với tông màu tím

Màu tìm tất nhiên là một màu mạnh và nếu sử dụng đúng sẽ gây ấn tượng cho website của bạn. Bạn có thể dùng màu tím với các đối tượng trên web hay ở màu nền background, tùy thuộc vào sự sáng tạo của bạn. Chúng tôi sẽ chọn ra những website có thiết kế lấy mầu tím làm chủ đạo nhằm giúp các ban có thêm chọn lựa màu sắc trong thiết kế website.

Màu tìm tất nhiên là một màu mạnh và nếu sử dụng đúng sẽ gây ấn tượng cho website của bạn. Bạn có thể dùng màu tím với các đối tượng trên web hay ở màu nền background, tùy thuộc vào sự sáng tạo của bạn. Chúng tôi sẽ chọn ra những thiết kế website có thiết kế lấy mầu tím làm chủ đạo nhằm giúp các ban có thêm chọn lựa màu sắc trong thiết kế website.Hãy xem những thiết kế dưới đây để lấy cảm hứng.

GoodBytes

website màu tím

Sparks

website màu tím

bjango.

website màu tím

Softio

website màu tím

Forte Creative

website màu tím

shapeshifter.co.nz

website màu tím

Appear

website màu tím

A Glass and a Half Full Productions

website màu tím

Woman to Woman

website màu tím

Synergia Studio

website màu tím

Pasarea de Foc

website màu tím

Moony

website màu tím

FlockBest

website màu tím

AG media

website màu tím

youlove.us

website màu tím

Christmas Tweets

website màu tím

tapmates

website màu tím

FUEL

website màu tím

silver pistol

website màu tím

shout

website màu tím

carbonmade

website màu tím

fail-ure

website màu tím

Kaleidoscope App

website màu tím

Brand New Conference

website màu tím

Digital Devotion

website màu tím

keenpixel

website màu tím

DesignSvn

website màu tím

Kent Covenant

website màu tím

one mighty roar

website màu tím

 

Wilson Miner

website màu tím

Klar

website màu tím

Full Fat Studios

website màu tím

Corporate Image

website màu tím

NEWISM

website màu tím

Tác giả bài viết: thewall
Nguồn tin: Infoword.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết