Thêm 40 website cho tổ chức phi chính phủ

Hạn chế ngân sách được phổ biến với các tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện. Kết quả là, các tổ chức thường thỏa hiệp về sự cần thiết của một website hiệu quả và hấp dẫn.

Hạn chế ngân sách được phổ biến với các tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện. Kết quả là, các tổ chức thường thỏa hiệp về sự cần thiết của một website hiệu quả và hấp dẫn. Tuy nhiên, các trang web hiển thị ở đây đại diện cho một số các trang web được thiết kế tốt nhất của phi lợi nhuận. Các tổ chức này chứng minh rằng chức phi lợi nhuận có thể có các trang web lớn, và chúng tôi hy vọng đây sẽ là nguồn cảm hứng cho công việc của bạn.

Những tổ chức đặt ưu tiên trên các trang web có thể đã nhìn thấy lợi ích như tăng sự đóng góp, tham gia tốt hơn từ các thành viên và những người ủng hộ, tăng tầm nhìn và nhận thức về nguyên nhân của họ, và cải thiện quảng cáo cho các sự kiện tổ chức. Tất cả những điều có thể làm cho nó có giá trị thời gian, nỗ lực và chi phí để tạo ra một website hiệu quả và hấp dẫn. Bạn cũng có thể quan tâm trong bài viết của chúng tôi 10 Keys để hiệu quả trang web tổ chức phi lợi nhuận.

Housing Works

 

One

 

 

One

 

 

Not For Sale

 

 

Not For Sale

 

 

World Outreach

 

 

World Outreach

 

 

Too Young to Wed

 

 

Too Young to Wed

 

 

Family Life

 

 

Family Life

 

 

The Michael J. Fox Foundation

 

 

The Michael J. Fox Foundation

 

 

The Society of Publication Designers

 

 

The Society of Publication Designers

 

 

 

WISER

 

 

WISER

 

 

Take the Walk

 

 

Take the Walk

 

 

Glocal Ventures

 

 

Glocal Ventures

 

 

Global Oneness Project

 

 

Global Oneness Project

 

 

MANNA FoodBank

 

 

MANNA FoodBank

 

 

Nature Consrvancy

 

 

Nature Consrvancy

 

 

Stand

 

 

Stand

 

 

To Write Love On Her Arms

 

 

To Write Love On Her Arms

 

 

AIGA

 

 

AIGA

 

 

 

Vittana

 

 

Vittana

 

 

Walker Art Center

 

 

Walker Art Center

 

 

Minneapolis Sculpture Garden

 

 

Minneapolis Sculpture Garden

 

 

Ford Foundation

 

 

Ford Foundation

 

 

Ford Foundation Annual Report

 

 

Ford Foundation Annual Report

 

 

Ambassadors for Life

 

 

Ambassadors for Life

 

 

Alliance for Africa

 

 

Alliance for Africa

 

 

Mid Cities Pregnancy Center

 

 

Mid Cities Pregnancy Center

 

 

African Moons

 

 

African Moons

 

 

Sower of Seeds

 

 

Sower of Seeds

 

 

RU4 Children

 

 

RU4 Children

 

 

Hello Somebody

 

 

Hello Somebody

 

 

Acts 29 Network

 

 

Acts 29 Network

 

 

Crossroads

 

 

Crossroads

 

 

Institute for Emerging Issues

 

 

Institute for Emerging Issues

 

 

Dadaab Stories

 

 

Dadaab Stories

 

 

UN Youth Australia

 

 

UN Youth Australia

 

 

Public Art Fund

 

 

Public Art Fund

 

 

Ace in the City

 

 

Ace in the City

 

 

Milk and Blood

 

 

Milk and Blood

 

 

Plantr

 

 

Plantr

 

 

Camp Nothing

 

 

Camp Nothing

 

 

Coastal Conservation League

 

 

Coastal Conservation League

 

Tác giả bài viết: Patrick Lê
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Dịch vụ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG