Thế nào là một website có chất lượng ?

Thứ năm - 25/04/2013 05:32

Nội dung hấp dẫn, đầy đủ, hợp với chủ ý của việc xây dựng thiết kế website. Được thiết kế sắp xếp, bố cục một cách hợp lý, tạo điều kiện cho người đọc dễ định hướng trong website. Hình thức thiết kế đẹp, phù hợp với chủ đề nội dung.

Thế nào là một website có chất lượng ?

Nội dung hấp dẫn, đầy đủ, hợp với chủ ý của việc xây dựng thiết kế website.
Được thiết kế sắp xếp, bố cục một cách hợp lý, tạo điều kiện cho người đọc dễ định hướng trong website.
Hình thức thiết kế đẹp, phù hợp với chủ đề nội dung.