Quản trị thương hiệu là gì?

Chủ nhật - 28/05/2017 21:06

Quản trị thương hiệu là một trong những hoạt động mang tính chủ chốt, tồn tại song song với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Quản trị thương hiệu cần rất nhiều công sức cũng như tài lực.

Quản trị thương hiệu là gì?

Vậy quản trị thương hiệu là gì? Các bạn hãy cùng ngoisaoso.vn tìm hiểu thuật ngữ này nhé.

Quản trị thương hiệu là các hoạt động quản lý những yếu tố hữu hình và vô hình của thương hiệu nhằm duy trì và phát triển thương hiệu. Những yếu tố hữu hình (những yếu tố khách hàng có thể thấy bằng mắt) bao gồm: bộ nhận diện thương hiệu, hình ảnh và giá của sản phẩm,... Những yếu tố vô hình (những yếu tố không thấy bằng mắt nhưng có thể cảm nhận được), bao gồm: sự kết nối cảm xúc của khách hàng với sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm của người dùng...

Để quản trị thương hiệu, doanh nghiệp cần phải có kiến thức sâu rộng về thuật ngữ thương hiệu cũng như hiểu rõ tầm quan trọng của nhận diện thương hiệu.