Kiến thức thương hiệu

Kiến thức thương hiệu là một thuật ngữ để chỉ tất cả những suy nghĩ, cảm xúc, hình ảnh, kinh nghiệm và niềm tin có liên kết với thương hiệu doanh nghiệp.

I. Kiến thức thương hiệu

Kiến thức thương hiệu
 
Kiến thức thương hiệu bao hàm mọi yếu tố có liên kết đến thương hiệu của doanh nghiệp. Trong khi doanh nghiệp cố gắng nâng cao cái nhìn thương hiệu của mình như logo, màu sắc và hình ảnh thì ‘kiến thức thương hiệu’ lại được định nghĩa thực sự bởi khách hàng.

Kiến thức thương hiệu là một thuật ngữ để chỉ tất cả những suy nghĩ, cảm xúc, hình ảnh, kinh nghiệm và niềm tin có liên kết với thương hiệu doanh nghiệp.

II. Các yếu tố của kiến thức thương hiệu

Kiến thức thương hiệu bao gồm 2 yếu tố: nhận thức thương hiệu và hình ảnh thương hiệu.

Các yếu tố của kiến thức thương hiệu

1. Nhận thức thương hiệu

Nhận thức thương hiệu là mức độ người tiêu dùng có thể liên kết chính xác một thương hiệu với sản phẩm cụ thể. Nó chính là khả năng người tiêu dùng quen thuộc với sự sẵn có của sản phẩm trong cuộc sống của họ.

Nhận thức thương hiệu

Phân loại nhận thức thương hiệu

Kiến thức thương hiệu bao gồm khả năng nhận dạng cũng như khả năng liên kết với thương hiệu.
Có 2 loại nhận thức thương hiệu, đó là:
  • Hỗ trợ nhận thức hay nhận dạng thương hiệu: khi đề cập đến một hạng mục sản phẩm, khách hàng có thể nhận biết thương hiệu của bạn từ danh sách các thương hiệu hiển thị.
  • Nhận thức hàng đầu hay nhắc lại thương hiệu: khi đề cập đến một hạng mục sản phẩm, thương hiệu đầu tiên khách hàng có thể nêu ra trong trí nhớ là thương hiệu của bạn.
Thông thường, nhận dạng thương hiệu thì dễ dàng hơn so với việc nhắc lại thương hiệu trong trí nhớ.

Vai trò của nhận thức thương hiệu

Nhận thức thương hiệu là yếu tố cần thiết để xây dựng nên tài sản thương hiệu. Nó bao gồm việc sử dụng các kênh quảng bá khác nhau như quảng cáo, truyền miệng, phương tiện truyền thông xã hội như blog, tài trợ, sự kiện....Để tạo nên nhận thức thương hiệu, điều quan trọng là thiết lập được hình ảnh, khẩu hiệu và tagline đáng tin cậy. Thông điệp thương hiệu phải được truyền đạt nhất quán.

Kiến thức thương hiệu mạnh mẽ sẽ thúc đẩy tăng doanh số và thị phần cao. Kiến thức thương hiệu có thể được xem như một phương tiện mà thông qua đó, người tiêu dùng trở nên quen thuộc và thân thiết với thương hiệu và nhận biết thương hiệu đó.

2. Hình ảnh thương hiệu

Đây là quan điểm hiện tại của khách hàng về mộ thương hiệu. Nó có thể được định nghĩa như một loạt các liên kết duy nhất trong tâm trí của khách hàng mục tiêu. Đó là đại diện của doanh nghiệp, là tập hợp niềm tin về một doanh nghiệp cụ thể.

Trong ngắn hạn, hình ảnh thương hiệu chính là cảm nhận của khách hàng về sản phẩm. Nó truyền tải giá trị cảm xúc, đặc tính, sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp. Người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp mà họ còn mua những hình ảnh gắn liên với sản phẩm/dịch vụ đó.

Nó dựa trên nhận thức chủ quan của người tiêu dùng. Ví dụ như thương hiệu Volvo được liên kết với sự an toàn. Toyota được liên kết với độ tin cậy.

Hình ảnh thương hiệu

Các yếu tố của hình ảnh thương hiệu

Các yếu tố chính của một hình ảnh thương hiệu tích cực là logo độc đáo phản ánh được hình ảnh của doanh nghiệp, slogan mô tả doanh nghiệp một cách ngắn gọn và nhận diện thương hiệu hỗ trợ các giá trị then chốt.

Vai trò của hình ảnh thương hiệu

Nó phải tích cực, độc đáo và tức thời. Doanh nghiệp cần nâng cao hình ảnh thương hiệu bẳng thông qua truyền thông thương hiệu như quảng cáo, bao bì, truyền thông quảng bá...

Nó phải truyền tải được đặc tính khác biệt của sản phẩm so với những hình ảnh của thương hiệu cạnh tranh. Ngoài ra, hình ảnh thương hiệu phải tạo được lợi ích với khách hàng (thương hiệu của bạn làm tốt hơn, thương hiệu của bạn mang lại sự hài lòng hơn và thương hiệu của bạn có độ uy tín hơn).

Nó không thể sáng tạo nhưng nó sẽ tự đồng hình thành qua thời gian hoạt động của doanh nghiệp. Khi khách hàng mua sản phẩm, họ cũng đang mua hình ảnh của doanh nghiệp. Điều này sẽ tăng cường uy tín và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết