Cập nhật các thiết kế nhận diện thương hiệu giành chiến thắng giải International Design Awards 2016 (Phần 3)

Thứ bảy - 07/05/2016 06:31

International Design Awards là một cuộc thi thiết kế toàn cầu rất uy tín. Cuộc thi được tổ chức theo từng năm. Mùa giải 2016 có sự tham gia của 33 quốc gia, do đó, tính cạnh tranh rất gay gắt giữa các thiết kế nói chung và hạng mục thiết kế nhận diện thương hiệu nói riêng.

thiết kế nhận diện thương hiệu giành chiến thắng giải International Design Awards 2016 (Phần 3)

Ngôi Sao Số tiếp tục cập nhật các mẫu thiết kế nhận diện thương hiệu giành chiến thắng trong cuộc thi International Design Awards mùa giải 2016 còn lại:

26. Edgewell Personal Care

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Edgewell Personal Care
Nhóm sáng tạo: Beardwood&Co.
Sarah Williams, Loren Clapp, Michael Tyznik, Andrew Tillotson, Martyn Tipping, Julia Beardwood, Ryan Lynch, Trey Armstrong
Khách hàng: Edgewell Personal Care
Đến từ: New York, NY
thiết kế nhận diện thương hiệu Edgewell Personal Care
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Edgewell Personal Care 2

27. Fitbit’s 8th Anniversary

Dự án thiết kế bộ nhận diện thương hiệu: Fitbit’s 8th Anniversary
Nhóm sáng tạo: Shahin Edalati, Sean McGarth, Danielle Naboulsi
Khách hàng: Fitbit
Đến từ: San Francisco, Califorlia
thiết kế nhận diện thương hiệu Fitbit’s 8th Anniversary
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Fitbit’s 8th Anniversary 2

28. Daniel Ehrenworth Identity

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Daniel Ehrenworth Identity
Nhóm sáng tạo: Underline Studio
Claire Dawson, Fidel Pe.a, Cameron McKague, Daniel Ehrenworth
Khách hàng: Daniel Ehrenworth
Đến từ: Toronto, Ontario, Canada
thiết kế nhận diện thương hiệu Daniel Ehrenworth Identity

29. Ingevity

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Ingevity
Nhóm sáng tạo: FutureBrand
Mark Thwaites, Lloyd Blander, Joo Yeon Chae, Yelena Avanesova, Kris Pelletier, Paul Krauss, Tom Li, Jamahl Umar, Gabriela Krzywicka, Veronique Bergeron, Kari Blanchard, Patricia Deneroff, Amanda Kicera, Anuschka Wiese, Beth Mallow, Lindsey Maino, Darren Horwitz
Khách hàng: Ingevity
Đến từ: New York, NY
thiết kế nhận diện thương hiệu Ingevity
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Ingevity 2

30. MapQuest Rebrand

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: MapQuest Rebrand
Nhóm sáng tạo: FutureBrand
Mark Thwaites, John Malozzi, Felix Huettel, Jamahl Umar, Patrick Attenasio, Veronique Bergeron, William Bloor, Stephen Barber, Enshalla Anderson, Alicia Fowler, Amanda Kicera, Anuschka Wiese
Khách hàng: MapQuest
Đến từ: New York, NY
thiết kế nhận diện thương hiệu MapQuest Rebrand
 
thiết kế nhận diện thương hiệu MapQuest Rebrand 2

31. Lass & Lad

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Lass & Lad
Nhóm sáng tạo: MM Brand Agency
Paul Dunbar, Cathleen Mitchell, Julie Baker, Crissy Saint
Khách hàng: Lass & Lad
Đến từ: Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ
thiết kế nhận diện thương hiệu Lass & Lad
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Lass & Lad 2

32. Oh Lord Barbershop

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Oh Lord Barbershop
Nhóm sáng tạo: Danny Somoza
Khách hàng: Oh Lord Barbershop
Đến từ: London, Vương quốc Anh
thiết kế nhận diện thương hiệu Oh Lord Barbershop
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Oh Lord Barbershop 2

33. Rambler Sparkling Water

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Rambler Sparkling Water
Nhóm sáng tạo: Guerilla Suit
Luigi Maldonado, JP Garrigues, Dave Mead, Ryan Carroll
Khách hàng : Rambler Sparkling Water
Location: Austin, Texas
thiết kế nhận diện thương hiệu Rambler Sparkling Water

34. Rocca Mining

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Rocca Mining
Nhóm sáng tạo: Phoenix the creative studio
Louis Paquet
Khách hàng: Rocca Mining
Đến từ: Montreal, Quebec, Canada
thiết kế nhận diện thương hiệu Rocca Mining
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Rocca Mining 2

35. Undersåkers Charkuteriefabrik Seal

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Undersåkers Charkuteriefabrik Seal
Nhóm sáng tạo: Lotta Jorgensen, Sasha Prood
Khách hàng: Undersakers Charkuteriefabrik
Đến từ: Brooklyn, New York
thiết kế nhận diện thương hiệu Undersåkers Charkuteriefabrik Seal
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Undersåkers Charkuteriefabrik Seal 2

36. Ghurka Stationery

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Ghurka Stationery
Nhóm sáng tạo: Stranger & Stranger
Khách hàng: Ghurka
Đến từ: London, Vương quốc Anh, New York, NY, and San Francisco, California
thiết kế nhận diện thương hiệu Ghurka Stationery

37. Hanson of Sonoma Stationery

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Hanson of Sonoma Stationery
Nhóm sáng tạo: Stranger & Stranger
Khách hàng: Hanson of Sonoma
Đến từ: London, Vương quốc Anh, New York, NY, and San Francisco, California
thiết kế nhận diện thương hiệu Hanson of Sonoma Stationery

38. Getting to the heart of one of America’s Greatest Brands

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Getting to the heart of one of America’s Greatest Brands
Nhóm sáng tạo: Lippincott
Rodney Abbot, Sam Ayling, Jung Kwon, Mike Sloan, Leonor Montes de Oca, Southwest Airlines, Esto Photographics, Travis Rathbone Studio, David Arky, Steve Lawrence, Hilary Folger, Amaka Nneji, Adela Jaffe, Jake Hancock, Jeremy Darty, Brendan deVallance
Khách hàng: Southwest Airlines
Đến từ: New York, NY
thiết kế nhận diện thương hiệu Getting to the heart of one of America’s Greatest Brands
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Getting to the heart of one of America’s Greatest Brands 2

39. The Third Bird Logo

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: The Third Bird Logo
Nhóm sáng tạo: Periscope
Khách hàng: Kim Bartmann
Đến từ: Minneapolis, Minnesota
thiết kế nhận diện thương hiệu The Third Bird Logo

40. The Hickory Stick Identity System

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: The Hickory Stick Identity System
Nhóm sáng tạo: Hawkeye
Alfonso Ramos, Justin McCoy
Khách hàng: Sugar Creek Country Club
Đến từ: Houston, Texas
thiết kế nhận diện thương hiệu: The Hickory Stick Identity System 2
 
thiết kế nhận diện thương hiệu: The Hickory Stick Identity System 3

Tác giả bài viết: Hằng Nguyễn
Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Groups