Cập nhật các thiết kế nhận diện thương hiệu giành chiến thắng giải International Design Awards 2016 (Phần 2)

Thứ bảy - 07/05/2016 16:55

Cuộc thi thiết kế có quy mô toàn cầu International Design Awards mới công bố danh sách các thiết kế giành chiến thắng mùa giải 2016. Những thiết kế nhận diện thương hiệu trong danh sách dưới đây đều có hiệu ứng độc đáo, bắt mắt và ấn tượng.

thiết kế nhận diện thương hiệu giành chiến thắng giải International Design Awards 2016 (Phần 2)

12. Aequitas NEO Exchange Design

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Aequitas NEO Exchange Design
Nhóm sáng tạo: Zulu Alpha Kilo
Zak Mroueh, Shane Ogilvie, Omar Morson, Ryan Booth, Mooren Bofill, Jamie Morren, Greg Hepinstall, Kari Macknight, Dearborn, Kate Spencer, Kate Torrance, Robyn Morrissey, Ebrahim El Kalza
Khách hàng: Aequitas Neo Exchange, Gerard Holmes
Đến từ: Toronto, Ontari, Canada
thiết kế nhận diện thương hiệu Aequitas NEO Exchange Design
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Aequitas NEO Exchange Design 2

13. Arnold Identity Program

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Arnold Identity Program
Nhóm sáng tạo: Arnold Worldwide
Jim Elliott, Wade Devers, John McHugh, Ira F. Cummings, Ian Dickens, Meagan Ducharme, Pete Johnson, John Simpson, Diane Brito, Gerard Babikan, Ann Joynt, Milla Stolte, Lisa Unsworth, Ginger Ludwig, Renee Herendeen
Khách hàng: Arnold Worldwide
Đến từ: Boston, Massachusetts
thiết kế nhận diện thương hiệu Arnold Identity Program
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Arnold Identity Program 2

14. CH2M Rebrand

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: CH2M Rebrand
Nhóm sáng tạo: FutureBrand
Mark Thwaites, Scott Williams, Ju Hyun Lee, Grace Chou, Patrick Attenasio, William Bloor, Sarah Dunleavy, Stuart Eggleston, Stephen Barber, Patricia Deneroff, Camilla Crane, Ana Gannod, Eamon Hickey
Khách hàng: CH2M HILL
Đến từ: New York, NY
thiết kế nhận diện thương hiệu CH2M Rebrand
 
thiết kế nhận diện thương hiệu CH2M Rebrand 2

15. Locale Market Brand Development

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Locale Market Brand Development
Nhóm sáng tạo: UNIT partners
Thomas Hennessy, Ann Jordan, Shardul Kiri, Kirstin Kowalsky, Brian Toth
Khách hàng: Mina Group
Đến từ: San Francisco, California
thiết kế nhận diện thương hiệu Locale Market Brand Development
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Locale Market Brand Development 2
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Locale Market Brand Development 3

16. City of Covington

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: City of Covington
Nhóm sáng tạo: Landor
Dale Doyle, Joe Napier, Jeff Maurer, Natalie Brown, Kris Linkugel, Evangeline Bauerle, Zack Mueller, Eric Hintz, Chris Vogel
Khách hàng: City of Covington
Đến từ: Cincinnati, Ohio
thiết kế nhận diện thương hiệu City of Covington
 
thiết kế nhận diện thương hiệu City of Covington 2

17. Clinique l’Avenir

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Clinique l’Avenir
Nhóm sáng tạo: Phoenix the creative studio
Louis Paquet, Christopher Nicola, Jo Gorsky, C.dric Audet
Khách hàng: Clinique l’Avenir
Đến từ: Montreal, Quebec, Canada
thiết kế nhận diện thương hiệu Clinique l’Avenir
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Clinique l’Avenir 2

18. Johnnie Tuitel Branding

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Johnnie Tuitel Branding
Nhóm sáng tạo: Conduit Studio
John O’Neill, Kelly O’Hara, Ryan Mitchell, Andrew Terzes
Khách hàng: Johnnie Tuitel
Đến từ: Grand Rapids, Michigan
thiết kế nhận diện thương hiệu Johnnie Tuitel Branding
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Johnnie Tuitel Branding 2

19. The Morton Branding

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: The Morton Branding
Nhóm sáng tạo: Conduit Studio
John O’Neill, Kelly O’Hara, Ryan Mitchell, Dean VanDis Photography, Jill DeVries
Khách hàng: Rockford Construction
Đến từ: Grand Rapids, Michigan
thiết kế nhận diện thương hiệu The Morton Branding
 
thiết kế nhận diện thương hiệu The Morton Branding 2

20. Cove Identity Design

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Cove Identity Design
Nhóm sáng tạo: Creative Tonic
Michelle Houp, April Dai, Anthony Hurd
Khách hàng: Cove
Đến từ: Austin, Texas
thiết kế nhận diện thương hiệu Cove Identity Design
thiết kế nhận diện thương hiệu Cove Identity Design 2

21. Créations Namale

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Créations Namale
Nhóm sáng tạo: Phoenix the creative studio
Louis Paquet, Christopher Nicolas, Jo Gorsky
Khách hàng: Cr.ations Namale
Đến từ: Montreal, Quebec, Canada
thiết kế nhận diện thương hiệu Créations Namale
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Créations Namale 2

22. Continental Office Identity

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Continental Office Identity
Nhóm sáng tạo: Ologie
Neil Wengerd, Mike Greenler, Danielle Deley, Josh Montgomery
Khách hàng: Continental Office
Đến từ: Columbus, Ohio
thiết kế nhận diện thương hiệu Continental Office Identity
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Continental Office Identity 2

23. Disposable Film Festival 2015

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Disposable Film Festival 2015
Nhóm sáng tạo: Selman Design
Johnny Selman, Katie King Rumford, John Paul Chirdon, Mike Scandiffio, Calvin Waterman
Khách hàng: Disposable Film Festival
Đến từ: New York, NY
thiết kế nhận diện thương hiệu Disposable Film Festival 2015
 
thiết kế nhận diện thương hiệu Disposable Film Festival 2015 2

24. Dovetail Custom Nurseries

Dự án thiết kế nhận diện thương hiệu: Dovetail Custom Nurseries
Nhóm sáng tạo: Whiskey Design
Matt Wegerer, Lauren Bowles, Drunk Copywriter
Khách hàng: Dovetail Custom Nurseries
Đến từ: Kansas City, Missouri
thiết kế nhận diện thương hiệu Dovetail Custom Nurseries

thiết kế nhận diện thương hiệu Dovetail Custom Nurseries 2

25. El Autobus

Dự án thiết kế bộ nhận diện thương hiệu: El Autobus
Nhóm sáng tạo: El Autobus
Dani V. S.nchez, Simon De Franca, Gregorio De Franca, Luis Fernando De Franca, Roberto Fonfria
Khách hàng: El Autobus
Đến từ: Miami, Florida
thiết kế nhận diện thương hiệu El Autobus
 
thiết kế nhận diện thương hiệu El Autobus 2

Còn tiếp....

Tác giả bài viết: Hằng Nguyễn
Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Groups