Cách thức trình bày nội dung Website

Layout được ví như là thể xác, còn nội dung có thể được ví như là linh hồn của Website. Một Website đẹp không phải chỉ layout và các yếu tố đồ họa, mà trong đó cách trình bày nội dung cũng chiếm một ví trí hết sức quan trọng.

Layout được ví như là thể xác, còn nội dung có thể được ví như là linh hồn của Website. Một Website đẹp không phải chỉ layout và các yếu tố đồ họa, mà trong đó cách trình bày nội dung cũng chiếm một ví trí hết sức quan trọng.

Để minh chứng cho điều đó, trong bài viết này tôi sẽ nêu ra một số Website minh họa và nêu ra một số chú ý khi trình bày nội dung cho Website.

Như các bạn đã thấy hầu hết những ví dụ ở trên về mặt layout thì đâu có gì phức tạp, nếu không nói là đơn giản. Nhưng vì sao mà chúng ta vẫn thấy những Website đó có sức hấp dẫn, bởi vì người thiết kế và người quản trị đã rất khéo léo trong việc trình bày nội dung.

Dựa vào những kinh nghiệm thực tế cộng với việc tìm hiểu một số Website nước ngoài tôi rút ra một số điểm chú ý như sau:
  •  Cỡ chữ trên Website chiếm một ví trị khá quang trọng, chúng ta cần phải lựa chọn một kích cỡ hợp lí sao cho tỉ lệ với các đối tượng và các thành phần khác trong toàn trang.
  •  Việc phân đoạn nội dung phải rõ ràng, cần có một khoảng cách hợp lí giữa các đoạn văn với nhau.(Khi trình bày nội dung chúng ta nên dùng thẻ để chứa một đoạn văn.)
  •  Đối với một số thuật ngữ hay những từ cần nhấn mạnh chúng ta cần phải tạo ra được những sự khác biệt so với nội dung bình thường(ví dụ: liên kết ta để màu khác hoặc có gạch chân, một số từ cần nhấn mạnh ta để chữ đậm,...)
  •  Cần thể hiện rõ ràng giữa các dòng tiêu đề với nội dung, các đoạn trích dẫn, danh sách có thứ tự và không có thứ tự.
  •  Việc lựa chọn hình ảnh minh họa cũng là một khó khăn, mỗi một bài viết nên có một hoặc một vài hình ảnh minh họa. Màu sắc của ảnh chúng ta chọn cần phải có độ tương đồng với màu sắc chủ đạo của toàn bộ trang. Kích thước của ảnh cũng cần có một sự tỉ lệ với nội dung.
 

Dịch vụ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG