Các hình thức quảng cáo từ khóa Google

NGÔI SAO SỐ sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến quảng cáo của bạn như mức độ cạnh tranh, số lượng từ khóa, kiểu từ khóa, vị trí hiển thị… và sẽ báo giá cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Tất cả các báo cáo về chiến dịch quảng cáo từ khóa trên Google đều được gửi trực tiếp từ Google. NGÔI SAO SỐ không can thiệp vào báo cáo gửi cho khách hàng.

Quảng cáo từ khóa Google Adwords trọn gói:
NGÔI SAO SỐ sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến quảng cáo của bạn như mức độ cạnh tranh, số lượng từ khóa, kiểu từ khóa, vị trí hiển thị… và sẽ báo giá cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Tất cả các báo cáo về chiến dịch quảng cáo từ khóa trên Google đều được gửi trực tiếp từ Google. NGÔI SAO SỐ không can thiệp vào báo cáo gửi cho khách hàng.

Quảng cáo từ khóa Google theo gói click:

Giá click của quảng cáo Google AdWords hoạt động dựa trên đấu thầu giữa các nhà quảng cáo. Giá quảng cáo phụ thuộc nhiều vào điểm chất lượng từ khóa, quảng cáo. NGÔI SAO SỐ có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tối ưu chiến dịch, giúp bạn có được quảng cáo với giá từ khóa tối ưu, báo giá luôn hợp lý nhất dành cho khách hàng. Báo cáo từ khóa cụ thể và hướng dẫn khách hàng tự theo dõi từ khóa, khách truy cập. Tất cả các báocáo về chiến dịch quảng cáo từ khóa trên Google đều được gửi cho khách hàng trực tiếp từ Google. NGÔI SAO SỐ không can thiệp vào báo cáo gửi cho khách hàng.

Quảng cáo từ khóa trên Google theo ngân sách:

NGÔI SAO SỐ tiến hành mở tài khoản cho khách hàng, được liên kết với trung tâm khách hàng của NGÔI SAO SỐ . Việc lập và quản lý chiến dịch quảng cáo sẽ do NGÔI SAO SỐ tư vấn và thực hiện. Khách hàng sẽ trả chi phí quản lý cho NGÔI SAO SỐ ( từ 10-15% tùy theo ngân sách hàng tháng ). Tất cả các báo cáo về chiến dịch quảng cáo từ khóa trên Google đều được gửi trực tiếp cho khách hàng từ Google. NGÔI SAO SỐ không can thiệp vào báo cáo gửi cho khách hàng.

Một chiến dịch quảng cáo nói riêng và chiến dịch marketing nói chung, chỉ đạt hiệu quả khi đạt được mục tiêu nhắm đến của chiến dịch. Vấn đề là, các nhà marketer đề ra mục tiêu như thế nào và ngân sách bao nhiêu? Kiểm soát chúng ra sao? Sử dụng các kênh quảng cáo nào để phù hợp với chiến dịch, mang đến hiệu quả tối ưu nhất? Với hình thức quảng cáo google mà NGÔI SAO SỐ mang đến sẽ giúp các nhà marketer giảm bớt sự phiền muộn và có giải pháp hiệu quả cho chiến dịch marketing của mình.

 

Dịch vụ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG