Bộ sư tập web độc đáo - Phần 1

Thứ năm - 22/06/2017 08:26

Bộ sưu tập 10 website độc đẹp này sẽ khiến bạn lác mắt và tăng level và đôi khi phải thốt lên "sao mà có thể nghĩ ra được"?

Bộ sư tập web độc đáo - Phần 1

Nếu bạn là một designer, bạn có tự hỏi thiết kế trang web gì hôm nay? Sau khi khảo sát trên 300 trang web đẹp tôi đã đưa ra bộ sưu tập các mẫu web đẹp với ý tưởng sáng tạo nhất mà bình thường bạn khó có thể nghĩ ra được. Tôi nói ở đây là dành cho những dân thiết kế còn chưa có nhiều kinh nghiệm vì tất cả những ý tưởng độc đáo cho một trang web có thể được bắt đầu xuất hiện trong đầu bạn sau khi xem các mẫu web bên dưới đây, chúng ta cùng khám phá nhé.

Mẫu thiết kế web 1


Mẫu thiết kế web 1

Mẫu thiết kế web 2


Mẫu thiết kế web 2

Mẫu thiết kế web 3


Mẫu thiết kế web 3

Mẫu thiết kế web 4


Mẫu thiết kế web 4

Mẫu thiết kế web 5


Mẫu thiết kế web 5

Mẫu thiết kế web 6


Mẫu thiết kế web 6

Mẫu thiết kế web 7


Mẫu thiết kế web 7

Mẫu thiết kế web 8


Mẫu thiết kế web 8

Mẫu thiết kế web 9


Mẫu thiết kế web 9

Mẫu thiết kế web 10


Mẫu thiết kế web 10