10 logo thành công sau khi được thiết kế lại

Khi một logo sử dụng được một thời gian, sự nhận diện thương hiệu đã có thể chứng minh sự hiệu quả của nó qua các công cụ marketing. Việc thiết kế logo lại với mục đích là làm tươi mới lại thương hiệu của doanh nghiệp đối với khách hàng.

Khi một logo sử dụng được một thời gian, sự nhận diện thương hiệu đã có thể chứng minh sự hiệu quả của nó qua các công cụ marketing. Việc thiết kế logo lại với mục đích là làm tươi mới lại thương hiệu của doanh nghiệp đối với khách hàng.

1. Toys R Us

10 logo thành công sau khi được thiết kế lại
 

2. MSNBC

MSNBC logo redesign

Mẫu mới với chữ thường nhìn trông thân thiện hơn mẫu chữ hoa cũ

3. BusinessWeek

10 logo thành công sau khi được thiết kế lại

Mẫu cũ dùng chữ có chân và đường kẻ màu xanh - Mẫu mới dùng chữ không chân và bỏ kẻ màu xanh bên dưới

4. Science Channel

10 logo thành công sau khi được thiết kế lại

Mẫu cũ có quá nhiều đối tượng màu sắc - Mẫu mới được thiết kế hiệu quả đặc biệt với màu cam, chữ SC được canh lề trái với cạnh - chữ science được canh giữa và chữ chanel cùng màu đặt nhỏ hơn bên dưới cạnh phải

5. Dolby

10 logo thành công sau khi được thiết kế lại

Mẫu mới bỏ hình chữ nhật nhằm xóa bỏ ngăn cách tạo hiệu quả tốt hiển thị khi logo được thu nhỏ lại. Cho phép nhiều không gian hơn, chữ Dolby được thiết kế với font chư trông mảnh mai hơn - nhằm tạo sự dễ đọc.

6. QuickChek

10 logo thành công sau khi được thiết kế lại

Kiểu chữ cũ không có gì đặc biệt - Kiểu chữ mới không chân với hiệu ứng chữ Q đã tạo hiệu ứng nhận diện thực sự

7. Qantas

10 logo thành công sau khi được thiết kế lại

Chú kanguru mới chân - và đuôi dài hơn, Chũ Q + A mới có phần đầu đuôi liên kết nhau nhịp nhàng là một cải tiến thực sự đáng kể trong khi vẫn duy trì được sự nhận diện với logo

8. Delta

10 logo thành công sau khi được thiết kế lại

Màu mẫu mới được thiết kế nhìn trông nhẹ nhàng hơn - và kiểu chữ không chân có khoảng cách giữa các kỹ tự rông hơn tạo đường nét hiện đại cho mẫu mới

9. NFL

10 logo thành công sau khi được thiết kế lại

Mẫu mới giảm sự hiện diện của các ngôi sao tạo nhiều không gia hơn cho qua bóng. NFL cũng được thiết kế lại mang lại cảm giác cân bằng hơn.

 

10. Hunter

10 logo thành công sau khi được thiết kế lại

Mẫu cũ sử dụng hiệu ứng 3D và có các dải màu gradition + thêm bóng đổ shadow có quá phức tạp không nhỉ - Mẫu mới loại bỏ hết những hiệu ứng này