Văn hóa "SAO"

Chúng tôi tự hào có cơ hội làm việc chuyên nghiệp với các công ty trên thế giới và các công ty hàng đầu tại Việt Nam. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục vận dụng những giá trị cốt lõi của mình để tạo dựng sự thành công cho khách hàng là sự thịnh vượng và phát triển của chính chúng tôi, với slogan “Sáng tạo không điểm dừng”.


Nói không với TIÊU CỰC

Chúng tôi nghĩ rằng, "Tiêu cực" ảnh hưởng không nhỏ đến cách suy nghĩ, nhận thức và đánh giá mọi vấn đề của từng nhân sự cũng như trong cách xử lý công việc.

Tiêu cực làm giảm chất lượng dự án và làm giảm khả năng sáng tạo của con người. Chúng tôi mong muốn minh bạch trong từng công việc cụ thể để giải quyết vấn đề.


  


CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH

Được tự do phát triển, tự do ngôn luận "có quy chuẩn" là điều chúng tôi tự hào trong gia đình NGÔI SAO SỐ.

PHẠT ĐẸP

Kỷ luật đến từ tư tưởng đúng, suy nghĩ đúng, hành động đúng tạo ra con người luôn biết làm đúng một cách tự nguyện. Con người kỷ luật sẽ làm việc không bị áp lực vì ràng buộc vị trí, thứ bậc. Những sáng kiến và ý kiến luôn được chia sẻ một cách thẳng thắn, trung thực nhằm tìm ra vấn đề cốt lõi để giải quyết vấn đề.Hành động kỷ luật sẽ tự nguyện thực hiện công việc mà không cần sự giám sát, đốc thúc…


  
CÔNG TY LÀ NHÀ

Tự tạo phong cách cho góc làm việc của mình, tự "sướng" với thành quả của mình để cảm thấy thoải mái nhất cho việc sáng tạo các sản phẩm dịch vụ là điều mà chúng tôi đã và đang thực hiện. Những con người gắn bó với NGÔI SAO SỐ Group đã trở thành những tài sản vô giá cho NGÔI SAO SỐ Group.
Tổng số đánh giá từ người dùng: 0 trong 0 đánh giá
Đánh giá của cậu