Tạo bố cục hiệu quả và cung cấp điều hướng rõ ràng.

Thứ tư - 01/05/2013 22:31

1. Bố cục

  •  Tạo thẻ tiêu đề khác biệt, ngắn nhưng có thông tin cho mỗi trang.
  • Sử dụng thẻ meta mô tả độc đáo cho mỗi trang - các thẻ này có thể giúp cải thiện chất lượng và số lượng lưu lượng truy cập tìm kiếm của bạn.
  • Tạo URL đơn giản dễ hiểu để giúp người dùng và các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung trên các trang của bạn.

2. Điều hướng

 
  • Làm cho trang web của bạn dễ điều hướng hơn - điều quan trọng là việc này giúp khách truy cập nhanh chóng tìm thấy nội dung họ muốn.
  • Tạo phân cấp luồng tự nhiên mà không cần phân loại nội dung của bạn quá nhiều.
  • Đặt điều hướng cốt lõi và nội dung trang web của bạn trong văn bản, tùy chọn sử dụng Javascript để nâng cao.
  • Sử dụng thuộc tính ALT cho hình ảnh.