Gia vị Chư Sê - Chu Se Spices

Thứ tư - 10/07/2013 01:10

Gia vị Chư Sê - Chu Se Spices 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Chư Sê là tên một huyện nhỏ nổi tiếng về trồng Hồ Tiêu thuộc tỉnh Gia Lai,Tây Nguyên.
Thiết kế bao gồm bộ 3 sản phẩm : Tiêu, Ớt và Cà Ri
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chu Se is the name of a small district famous for Pepper, Gia Lai province in the Central Highlands.
Design consists of 3 products: Pepper, Chilli and Curry

 Nguồn tin: NGÔI SAO SỐ Solutions

Bạn đã xem chưa

Tư vấn cho bạn